Det var länge min dröm att bli journalist, det blev jag inte men jag skriver ändå en hel del artiklar och business case, copywriter eller contentwriter kan jag gå med på att kalla mig . Jag har gått ett par kurser men vi är många som hamnar i situationen att vi måste intervjua och skriva artiklar till exempel för företagets webbsida fast vi egentligen inte vet hur man gör. Därför tänkte jag dela med mig av hur jag gör.

Research

Jag börjar med att göra research. Söker all information jag kan om personen jag ska intervjua och deras företag eller organisation. Jag kollar igenom deras egen webbsida, om de har sociala medier, om det har skrivits andra artiklar om dem. Genom att ha bakgrundsfakta så sparar jag in lite tid på intervjun då jag slipper ställa dessa grundläggande frågor, men framförallt så blir det lättare att få en idé om vad jag vill att artikeln och därmed intervjufrågorna ska handla om.

Boka intervjun

När jag bokar intervjun så är jag tydlig med hur lång tid jag räknar med att intervjun ska ta, 30-45 minuter brukar vara lagom. När jag kommer till intervjun så frågar jag om det går bra att spela in intervjun, om jag vill göra det. Jag spelar inte alltid in, det beror på vilken miljö vi är i och om det känns bekvämt med personen som ska intervjuas. Jag tar alltid anteckningar och jag brukar berätta att jag ibland kan bli tyst och då beror det på att jag skriver, det är särskilt viktigt när intervjun görs via telefon.

Anteckna eller spela in?

För mig är det viktigt att alltid anteckna, dels för att mitt minne fungerar bättre när jag har ett visuellt stöd och för att jag då har lätt att snabbt gå tillbaka och sortera innehållet. Jag antecknar på papper, det passar mig bäst.

Om jag spelar in intervjun så använder jag Röstmemon på min iPhone om vi träffas. Är det en telefonintervju så använder jag en app som heter TapeACallPro. Även om jag spelar in intervjun så gör jag anteckningar, det gör det enklare att hitta rätt i det inspelade materialet.

Första utkastet

När jag bokar en intervju så brukar jag försöka se till att jag har tid att direkt efteråt sätta mig och skriva. Då öser jag bara ur mig allt, mer eller mindre transkriberar allt som har sagts, medan jag har det färskt i minnet. Det är förstås viktigast de gånger då jag inte har intervjun inspelad. När jag har gjort det här så är det okej att vänta några dagar för då vet jag att jag har allt underlag samlat.

Skriva artikeln

Nästa steg blir att skriva själva artikeln. Mindmap är mitt favoritverktyg när jag ska sätta mig och skriva. Med hjälp av en mindmap så strukturerar jag upp vad jag vill ha med i artikeln och grupperar ihop sådant som hänger ihop.

Så här kan det se ut om jag har gjort en lång intervju med mycket material som skulle sorteras upp. Mindmapen kan många gånger vara mycket enklare än så här.

Utifrån mindmapen har jag nu en struktur för vad jag vill ha med i artikeln och vilken ordning jag vill ha det. Nu väljer jag en av två vägar: Antingen så börjar jag skriva fritt ur huvudet, ofta har jag ganska klart för mig vad jag ska skriva eftersom jag har gjort en råtext tidigare. Eller så går jag in i råtexten och börjar strukturera den utifrån vad jag vill ha med.

Jag jobbar alltid med två dokument. En som är själva artikeln och en som jag kallar utklipp och kladd. I kladden sparar jag när jag plockar bort hela stycken, det händer nämligen att jag ångrar mig och vill plocka tillbaka något.

Ibland får jag flow direkt och kan skriva texten snabbt och enkelt. Ibland känns det jättejobbigt och jag fattar inte hur jag ska kunna få ner allt jag har i huvudet – när det händer så använder jag timer och Pomodorotekniken. Det är så mycket lättare att komma igång om jag vet att nu ska jag bara koncentrera mig på det här i en halvtimme! Jag behöver inte bli klar, jag ska bara sitta i 30 minuter och koncentrera mig på detta och ingenting annat.

Redigera och godkänn

När jag känner mig klar med texten så skriver jag ut den på papper. Japp, inte miljövänligt, men jag hittar alltid något att korrigera när jag får se den i ett annat medium. Om jag har tid så låter jag också texten vila någon dag för att sedan gå tillbaka igen och redigera. Men, en sak som jag har lärt mig är att jag måste tänka GOOD ENOUGH! Annars kan jag jobba och förbättra en text i all evinnerlighet. Jag är aldrig helt nöjd när jag lämnar den ifrån mig, men mina uppdragsgivare betalar inte för att jag ska skriva om och redigera hur många gånger som helst.

Jag skickar texten till den som har blivit intervjuad så att hen får möjlighet att korrigera om jag har missförstått något helt eller om de tycker att jag har missat att ta med något viktigt. Men, det är jag som styr, jag skriver såklart inte osanningar men jag kan inte heller låta intervjuobjektet ta över och utforma hela artikeln. Det brukar dock inte vara några problem eftersom jag vanligen inte granskar någon utan skriver trevliga artiklar som ger dem möjlighet att synas.

Om jag har en uppdragsgivare så skickar jag texten dit och får antingen ett godkännande eller så redigerar jag efter kundens önskemål.