Hur ska man egentligen tänka när man väljer målgrupp för sin annonsering? Ska jag försöka nå så många som möjligt, eller snäva in och nå de som verkligen är mina potentiella köpare?

Med köpta sökord och annonsering i sociala medier kan vi verkligen välja att snäva in målgrupperna. Utifrån kön, ålder och plats men även vilka intressen personerna har. Problemet när man annonserar i Sverige, och ännu mer om man väljer en specifik plats i Sverige, är att då får man ett väldigt litet urval.

Min erfarenhet från att ha kört ett antal lokala annonskampanjer på Facebook och Instagram, är att det är bättre att inte snäva av för mycket när det kommer till intressen. Jag har egentligen för lite data för att kunna backa upp det här påståendet. Det är också lite av problemet för oss småföretagare. Vi som inte lägger hundratusentals kronor per år på annonsering behöver ofta gå lite mer på känsla än på faktisk data när vi utvärderar våra kampanjer.

Med det sagt så vill jag ändå påminna om vikten att faktiskt utvärdera varje kampanj man gör. Och att ta sig tiden och de extra kronor det kostar att göra kanske tre olika annonser, istället för en.

Testa dina digitala annonser i Ads manager

När du annonserar på Google så får du chansen att i en och samma kampanj testa olika annonser. Sedan kan du antingen själv välja att fortsätta att jobba med den annons som fungerar bäst, eller låta Googles verktyg avgöra detta.

Samma sak gäller på Facebook och Instagram. Redan i annonseringsverktyget finns inbyggda funktioner för att kunna testa och optimera sina annonser. När du lägger in annonser i deras verktyg, Ads manager, så ställer du in kampanjen på tre olika nivåer. Den övergripande nivån är Campaign (kampanj). Här sätter du målet för din annons. Det kan till exempel vara att få trafik till din hemsida, att få fler följare, eller konvertering. Du kan bara sätta ett mål för kampanjen. Vill du ha fler mål så får du göra ytterligare en kampanj.

Nästa nivå är Ad sets. Du kan ha flera olika ad sets och det vanliga är att varje set har sin egen målgrupp. Om ditt mål, som exempel, är att få trafik till hemsidan så kanske de som klickar in tillhör olika kategorier. De skulle kunna vara kunder, jobbsökare och återförsäljare. De här tre olika grupperna kräver olika inställningar och därför bör de ligga i olika Ad sets. För varje Ad set kan du också ställa in en egen budget, ett eget tidsschema och placeringar. Man kan alltså välja att ett visst Ad set ska visas i alla tillgängliga placeringar, ett annat bara på Instagram, ett tredje på Facebook men inte i Messenger och så vidare.

Den sista nivån är Ads, alltså själva annonserna. Det är här du lägger in bild och text som ska visas i din annons. Även här kan, och bör, du välja att ha flera olika annonser i varje Ad set. Du kan variera annonserna genom att ha olika bilder, olika texter, kanske göra någon som film och en annan som bara en bild. När du sedan börjar annonsera så kommer Facebook först att visa alla annonserna, men sedan väljer deras algoritm ut den eller de annonser som fungerar bäst mot ditt mål (som du satte på kampanjnivån) och fortsätter att visa dem mest.

Algoritmen hjälper dig

Både Facebooks (och Instagram, de ägs av samma företag och har samma verktyg) och Googles annonseringsverktyg är smarta! Även om vi småföretagare inte har så mycket egen data att gå på, så kan vi dra nytta av de här verktygen. Det enda vi behöver göra är att faktiskt använda de funktioner som är inbyggda i Ads manager och Google Ads.