Känner du dig lite osäker på att lämna din trygga anställning för att starta eget? Vilken tur då att vi har lagstadgad rätt att vara tjänstlediga för att starta företag!

I Sverige har vi en lag som ger dig rätt att i upp till ett halvår vara ledig för att driva företag. Det är ju en fantastisk chans om du vill prova på och se om din affärsidé fungerar innan du vågar säga upp dig.

Vad väntar du på?

För att du ska ha den här rätten så måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Du måste ha varit anställd på företaget som du vill vara ledig från i minst sex månader i följd, eller totalt 12 månader under de senaste två åren.
  • Din egen verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens.
  • Din tjänstledighet får inte innebära betydande problem för arbetsgivaren, med det menas till exempel om det är omöjligt för dem att hitta en vikarie och de därför måste stänga ner företaget, eller att det blir orimligt dyrt att utbilda och anställa någon för den korta perioden.
  • Du måste anmäla att du vill vara tjänstledig minst tre månader i förväg, arbetsgivaren måste svara dig inom en månad.

Du kan inte kräva att få arbeta deltid under tjänstledigheten, men din arbetsgivare kan välja att godkänna att du gör det. I så fall är det ju ett perfekt sätt att ha en del av ekonomin tryggad. Tänk dock på att sex månader är ganska kort tid för att få igång en verksamhet och om du dessutom jobbar deltid på ditt gamla jobb så får du mindre tid för den nya verksamheten.

Kanske är det bättre att du drar ner kraftigt på dina utgifter under ett halvår och sparar halva lönen för att sedan leva på den summan medan du gör allt för att få igång din egen verksamhet under ditt halvår som tjänstledig? Chansen är större att du då med gott självförtroende kan säga upp dig från din anställning när tjänstledigheten är slut.

Photo by Danielle MacInnes on Unsplash